Lønn

Kjell Haver Regnskapsservice AS har lang erfaring fra lønnsarbeid. Lønnstjenesten er svært fleksibel og kan tilpasses behovene til den enkelte bedrift med tanke på faste og variable lønnsfaktorer.

Vi kan blant annet tilby følgende:

 • Lønnsslipp direkte til den ansatte, pr. post eller e-post
 • A-melding til Altinn/skattemyndighetene
 • Årlig personoppsummering til ansatte (tidligere lønns- og trekkoppgave)
 • Elektronisk rapportering fra lønnssystem til kundens OTP avtale
 • Fraværsstatistikk
 • Mulighet for kunden å kjøre lønn selv via våre lønnssystemer
 • Vi er ressurspersoner og gir råd og støtte i ulike fagspørsmål
 • Elektronisk reiseregning med direkte overføring til lønnssystem
 • Rapportering av utenlandsk arbeidskraft
  * enterprisekontrakter
  * innleie / konsulenter
Kontakt oss

Hei. Noe du lurer på? Send oss en melding - så hører du fra oss!