Du har større mulighet for å nå langt hvis du har flinke folk i kulissene

Våre tjenester

Våre tjenester består av lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt. Vi utfører oppdrag både ute hos oppdragsgiver og i egne lokaler, alt avhengig av kundens ønsker og behov. Vi kan ta hånd om hele eller deler av regnskapsførings- og rapporteringsarbeidet.

Hos Kjell Haver Regnskapsservice har vi fokus på å finne effektive løsninger tilpasset hver enkelt kunde. Våre skybaserte løsninger gir deg fleksibilitet og til enhver tid oppdatert informasjon.

Regnskap

For å ha en sunn utvikling er alle virksomheter avhengig av god regnskapsrapportering. Ledelse og styre trenger  rapporter som til enhver tid forteller hvordan tilstanden i bedriften er. Da kan man ta gode beslutninger og gjøre nødvendige korreksjoner til rett tid.

Våre tjenester kan tilpasses behovene til din bedrift. Vi kan ta hånd om hele eller deler av regnskapsførings- og rapporteringsarbeidet. Vi kan også utføre tjenester som controller og/eller regnskapssjef ute hos kunde. Skybaserte systemer gir deg mulighet til å koble deg opp  mot vårt regnskapssystem og utføre flere oppgaver selv, om dette skulle være ønskelig.

Digitalisering gir muligheter

Fakturering og regnskapsføring har vært gjennom store omstillinger de senere årene. Arbeidet er blitt stadig mer digitalisert og automatisert. Vi ønsker alle framskritt velkommen. For våre kunder betyr det at vi kan jobbe raskere og smartere, som igjen betyr frigjort tid og økt lønnsomhet. Systemene gir mulighet for å være på pulsen hele tiden.

Regnskap fra Kjell Haver Regnskapsservice

Lønn

Lover og regler knyttet til lønn er mange, og som arbeidsgiver skal en være oppdatert. I Kjell Haver Regnskapsservice har vi solid kompetanse innen lønnsområdet, og er til en hver tid oppdatert på de siste bestemmelsene.

Vi tar oss av lønnskjøring og nødvendig innrapportering til myndighetene. Elektroniske reiseregninger og registrerte timer fra ulike timesystemer kan enkelt integreres mot vårt lønnssystem.

Vi håndterer rapportering av utenlandsk arbeidskraft både når det gjelder entreprisekontrakter og innleie av arbeidskraft.

Lønn - Kjell Haver

Rådgivning

Kjell Haver Regnskapsservice jobber i kulissene for mange typer bransjer. Det gir oss en bredde- og dybdekunnskap som ditt firma vil nyte godt av.

Med bakgrunn i vår lange erfaring og brede kompetanse kan vi hos Kjell Haver Regnskapsservice tilby rådgiving innen de fleste fagområder for små og mellomstore bedrifter. Vi ønsker å være en samarbeidspartner som hjelper og gir råd når dere står overfor økonomiske og strategiske valg, og dermed bidra til en kontinuerlig positiv utvikling av bedriften.

Som en fleksibel samarbeidspartner innen økonomi kan vi være en diskusjonspartner og utarbeide dokumentasjon i forbindelse med:

 • Stiftelse/etablering av firma (alle foretaksformer)
 • Registrering i offentlige registre
 • Skatterådgivning
 • Kapitalendringer
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Årsoppgjør og ligningspapirer
 • Likviditetsutfordringer
 • Budsjettering
 • Omdanning av selskap
 • Merverdiavgiftsrepresentasjon
 • Regnskapsanalyse
Rådgivning - Kjell Haver

System

Hos Kjell Haver Regnskapsservice har vi IT-kompetanse i eget hus. Vi har lang erfaring som sikrer at vi får etablert effektive løsninger og integrasjoner mellom ulike programmer.

System - Kjell Haver
Kontakt oss

Hei. Noe du lurer på? Send oss en melding - så hører du fra oss!